لاغری موضعی

چاقی :
مادردوره ای زندگی میکنیم که به دلیل وجود زندگی ماشینی ،کم تحرکی وتغذیه بد بیشترانسانها دچارزیادی وزن وکاهش سلامت میشوند.چاقی ونداشتن تناسب اندام اثرات منفی برسلامت ،کارکرد شغلی هم ازنظرکیفیت وهم کمیت ،احساس روحی بد درموردظاهروبدنبال آن نداشتن اعتماد به نفس وافسردگی در پی خواهند داشت.

سالهاست که روشهای بسیاری برای کاهش وزن وداشتن تناسب اندام به بازار عرضه شده اند که برخی ازآنها غیراستاندارد وگاه خطرناک هستند.دستگاههای ایجاد گرما یا لرزش موضعی،قرص های چربی سوز،ضداشتها و…. تنها بخش کوچکی ازروشهای ایجادلاغری هستند.

چاقی چیست؟

۱- وقتی وزن شخصی ۱۰ تا ۲۰ درصد، بیش از وزن مطلوب و دلخواه باشد، این شخص دچار عارضه چاقی است.
۲- چاقی عبارت است از ذخیره بیش از حد چربی در بدن که نتیجه آن زیاد شدن وزن بدن می باشد.
۳- اضافه وزن یک حالت جسمانی است که طی آن بافت چربی به مقدار زیاد تجمع حاصل می نماید.
۴- سنگین شدن وزن بدن به مقدار ۱۰ درصد بیشتر از وزن ایده آل را اضافه وزن گویند و افزایش وزن بیش از ۲۰ درصد را چاقی می نامند.
۵- به طور کلی وزن ایده آل عبارت از وزنی است که در صورت برخورداری از آن، شرایط برای ابتلا به بیماری ها مناسب نبوده و حداکثر عمر برای افراد پیش بینی شود و هرگونه اضافه وزنی که باعث به هم خوردن این شرایط شود چاقی است.
چاقی را می توان اضافه وزنی دانست که سلامتی انسان را به خطر می اندازد. این اضافه وزن باید از اضافه شدن بافت چربی باشد، بنابراین ورزشکارانی که در اثر اضافه شدن عضلات سنگین می شوند چاق نیستند، زیرا این اضافه وزن سلامتی را به خطر نمی اندازد. همچنین اضافه وزن باید زیاد باشد تا چاقی نام بگیرد چرا که مقدار کمی اضافه وزن، مشکلی بوجود نمی آورد. هر چند که بهتر است از زمانی که اضافه وزن، کم است جلوی آن را گرفت.

چاقی موضعی :
بسیاردیده اید که برخی واقعا چاق به نظر نمی آیند یا خودشان ادعا می کنند،درحالیکه دربرخی مناطق خصوصا درمرکز بدن قلنبه های چربی دیده شده که برایشان بسیارناراحت کننده ترازچاقی سراسری بوده ودیگراحساس بانمک بودن ندارند یا کسی به آنها توپول موپول نمی گوید!!! باسن،شکم،پهلوها ،بالای ران ها ،غبغب،بازوها ازجاهایی هستند که مستعدچاقی موضعی هستند.
ممکنست که درنگاه اول این چاقی نسبت به نوع سراسری برای سلامت کم زیان تربه نظر برسد.ولی درواقع بدلیل بالاتربودن وزن بدن ،فشارروی کمر،پاها،قلب،کلیه ها،و… بیشتربوده واخیرا ثابت شده که هرچه دورکمربزرگترباشد به همان اندازه خطر ایجادمشکلات قلبی افزایش می یابد.

روشهای بررسی چاق بودن :چاقی چیست

وزن متناسب با قد براساس استخوان بندی
• در این روش ابتدا باید نوع استخوان بندی خود را بدست آورید برای مشخص کردن نوع استخوان بندی اندازه دور مچ به سانتی متر را بدست اورید دور مچ را از قسمتی که مچ خم می شود، اندازه بگیرید.
کمی بالاتر از استخوان برجسته مچ را اندازه بگیرید. دقت کنید که برجستگی را اندازه نگیرید بلکه مقداری از برجستگی به سمت کف دست حرکت کنید و جای که مچ خم می شود را اندازه بگیرید. اندازه مچ دست راست را بگیرید. سپس قد خود را بر دور مچ تقسیم کنید. دور مچ (سانتی متر)/ قد (سانتی متر)= نسبت قد به دور مچ

بعدازاینکه نسبت قد به دور مچ را بدست آوردید به جدول زیر مراچعه نمایید :

 

استخوان بندی مردان زنان
کوچک یشتراز۴/۱۰ بیشتراز ۱۱
متوسط ین ۴/۱۰-۶/۹ بین ۱/۱۰-۱۱
بزرگ کمتراز ۶/۹ کمتراز۱/۱۰

ازجدول زیرپس ازمحاسبه نوع استخوانبندی ،استفاده نمایید.

مردها …………………………………………………….زنها

قد cm      وزن kg برحسب استخوانبندی           قد cm             وزن kg برحسب استخوانبندی

………………کوچک    متوسط       بزرگ                              کوچک      متوسط        بزرگ

۱۵۵              ۵۱          ۵۴          ۵۹                ۱۴۳              ۴۲          ۴۵           ۵۰

۱۵۷              ۵۲          ۵۶          ۶۰                ۱۴۴              ۴۳          ۴۶           ۵۱

۱۶۰              ۵۳          ۵۷          ۶۲                ۱۴۷              ۴۴          ۴۸           ۵۲

۱۶۳              ۵۵          ۵۸          ۶۳                ۱۵۲              ۴۶          ۴۹           ۵۳

۱۶۵              ۵۷          ۶۰          ۶۵                ۱۵۳              ۴۷          ۵۰           ۵۵

۱۶۷              ۵۸          ۶۲          ۶۷                ۱۵۵              ۴۸          ۵۲           ۵۶

۱۷۰              ۶۰          ۶۴          ۶۹                ۱۵۷              ۵۰          ۵۳           ۵۸

۱۷۲              ۶۲          ۶۶          ۷۰                ۱۶۰              ۵۱          ۵۵           ۶۰

۱۷۵              ۶۴          ۶۷          ۷۳                ۱۶۲              ۵۳          ۵۷           ۶۲

۱۷۷              ۶۶          ۷۰          ۷۵                ۱۶۳              ۵۵          ۵۹           ۶۳

۱۷۹              ۶۷          ۷۲          ۷۷               ۱۶۷              ۵۷          ۶۱           ۶۵

۱۸۳              ۶۹          ۷۳          ۷۹               ۱۷۰              ۵۸          ۶۲           ۶۷

۱۸۵              ۷۲          ۷۶          ۸۱               ۱۷۲              ۶۰          ۶۴           ۶۹

۱۸۸              ۷۳          ۷۸          ۸۵               ۱۷۴              ۶۲          ۶۶           ۷۱

۱۹۰              ۷۵          ۸۰          ۸۶               ۱۷۷              ۶۴          ۶۸           ۷۳

فرمول بروکا ، روش دیگری برای تشخیص چاقی:

این روش جزء گروه اول است که وزن متناسب با قد را به صورت تقریبی نشان می دهد. استفاده از این فرمول آسان است ولی تقریبی است و استخوان بندی های مختلف را در نظر نمی گیرد.
برای استفاده از این فرمول قد خود را به سانتی متر بدست آورید و ۱۰۰ سانتی متر از آن کم کنید. اگر وزن شما از این عدد بیشتر بود چاق هستید ولی اگر وزن شما از این عدد کمتر بود چاق نمی باشید.
تذکر: خانمها باید بعد از کم کردن عدد ۱۰۰ از قد خود، ۱۰% از آن عدد را کم نمایند تا به وزن متناسب خود برسند.
۱۰۰ – قد به سانتی متر = وزن به کیلوگرم: فرمول بروکا برای آقایان.
۱۰% – ۱۰۰- قد به سانتی متر= وزن به کیلوگرم: فرمول بروکا برای خانمها.

روش BMIجهت تشخیص چاقی:

این روش در گروه اول قرار دارد و وزن متناسب با قد را می سنجد. این روش تقریبی است و برای استخوان بندی ها متفاوت و جنس زن و مرد، تفاوتی قائل نشده است.
برای به کار بردن این روش ابتدا BMI را محاسبه می نمائیم. برای بدست اوردن BMI وزن بر حسب کیلوگرم را بر مجذور قد بر حسب متر تقسیم می نمائیم.
قد (متر) × قد (متر) / وزن (کیلوگرم) = BMI
BMI در افراد با وزن و قد مناسب عددی بین ۲۰ تا ۲۵ می باشد و هر چه از ۲۵ بیشتر باشد، شخص وزن زیادتری دارد.
اگر BMI بین ۲۵ تا ۳۰ باشد، شخص دارای اضافه وزن می باشد.
اگر BMI بین ۳۰ تا ۴۰ باشد، شخص چاق است.
اگر BMI بیشتر از ۴۰ شد، شخص خیلی چاق می باشد.

لاغری موضعی :لاغری موضعی

لاغری موضعی چیست؟   به روش(ها) کم کردن چربی تجمع یافته دریک  بدن گفته شده که روشهای بسیاری برای آن معرفی شده است.

شماری ازاین روشها :

  • R.F: دستگاهی است که با امواج فراصوت باعث شکستن سلولهای چربی میشود(به بخش مربوط مراجعه شود)
  • CAVITATION : دستگاهی که با امواج خاص باعث ترکیدن سلولهای چربی شده ودرنتیجه چربی را برای سوزاندن دراختیار  بدن قرارمی دهد. (به بخش مربوط مراجعه شود)
  • L.P.G : دستگاهی است که با مکش وماساژ چربی ها وآب زیرپوست را به مسیرخاصی هدایت می کند.
  • مزوتراپی: روش تزریق داروهای چربی سوزبه درون بافت چربی.(به بخش مربوط مراجعه شود)

ماساژدرمانی :

با القای فشاربرسلولهای چربی ،این سلولها پاره شده و محتوای آنها که همان چربی بوده،آزاد شده ودربدن میسوزند.اشکال این روش دردرد زیادوزمان طولانی جلسات بوده ومعمولا با کبودی زیاد همراه میباشد.

ویبراتورها: دستگاه هایی هستند که با ایجادلرزش سعی درآزاد سازی چربی دارند.البته معمولا موفق نبوده و فقط به دلیل متراکم کردن چربی ها این حس را ایجاد میکنند که سایز کم شده درحالیکه واقعا اینطور نبوده و مثل زمانی که یک ظرف حاوی شکررا تکان میدهیم تا جای بیشتری باز شود،این دستگاه هم فقط چربی را متراکم میکند واز حجم آن نمی کاهد.این امرحتی در چنددقیقه اتفاق افتاده و بعدا به سرعت به جای خودش برمیگردد.گول تبلیغات فروشندگان آن را نخورید.

لیزرلیپولیز:

این روش منحصر به فرد از لیزر Nd:Yag با طول موج ۱۰۶۴ به صورت پالسی می باشد که به صورت داخل بافتی اعمال می شود یعنی سوراخهای۱ تا ۲ میلی متری روی پوست ایجاد می شود وتحت بی حسی موضعی یک فیبر نوری باریک وارد زیر پوست می شود و لا به لای چربیها حرکت می کند . تاباندن لیزر باعث تخریب دیواره سلولهای چربی وآزاد شدن آنها می شود
مرحله اصلی انجام لیزر به چه شکلی است ؟
ابتدا تحت شرایط استریل موضع مورد نظر کاملا بی حس می شود ( بی حسی موضعی) سپس سوراخهای کوچک ۱ تا ۲ میلی متری روی پوست ایجاد می شود وفیبر نوری بسیار نازک وارد بافتهای چربی زیر پوست می شود وانرژی معینی از لیزر به چربی ها تابانده می شود که باعث تخریب سلولهای چربی می شود .در صورتی که چربی کمتر از ۵۰۰ میلی لیتر باشد نیاز به اقدام دیگری نمی باشد و چربیهای تخریب شده توسط لنفاتیک بدن جذب می شود ولی در صورتی که چربی بیش از ۵۰۰ میلی لیتر باشد چربیهای مایع توسط مکش خفیفی تخلیه می شود .این کار حدود دو ساعت طول می کشد وبعد از مدت کوتاهی فرد مرخص می شود .
مناسبترین نقاط بدن برای لیپو لیز عبارتند از بازو ها ،غبغب،پشت ،پهلو ،شکم،رانها و …
مزایای لیزر لیپو لیز نسبت به لیپو ساکشن:
لیزر لیپو لیز بسیار ظریف و با دستکاری بسیار کمتر و درد وتورم کمتری نسبت به لیپو ساکشن همراه است به علت ظرافت کار با لیزر نتایج زیبایی بسیار ایده آل است و آثار نا همواری بر خلاف لیپو ساکشنهای معمولی وجود ندارد .
تابش لیزر در زیر پوست باعث تحریک و ساخته شدن کلاژن و سفت شدن همزمان پوست می شود .تاباندن لیزر در لایه سطحی باعث رفع سلولیت می شود .از نظر میزان ومقدار حذف چربیها در افرادی که مناسب باشند هیچ فرقی با لیپو ساکشن ندارد ولی نتایج کیفی و زیبایی بسیار بهتر است و عوارض آن ناچیز است.
لیزر لیپو لیز روش نوین رفع چربی موضعی است این تکنولوژی در ایتالیا ،انگلستان ،ژاپن ،برزیل ،سوئد وطی ۲ سال اخیر در ایران به کار می رود .در سال ۲۰۰۶ در FDA آمریکا به تایدیه جهانی رسیده است .
معمولا بعد از مدت کوتاهی (۱ تا ۴ ساعت ) فرد مرخص می شود ( سرپایی وبدون نیاز به بستری ) و ۱ تا ۳ روز استراحت در منزل توصیه می شود زیرا بعد از رفع اثر دارو های بی حسی درد قابل تحملی مثل درد کوفتگی وجود دارد که فرد راحت تر است در منزل با شد .حدود ۲ – ۳ هفته محل کار شده تورم دارد که خود به خود رفع می شود و پو شیدن گن ضروری است
تقریبا در همان روزها و هفته اول نتایج ابتدایی کا ملا مشخص است و به وضوح از حجم چربی موضع کاسته می شود . ولی نتیجه نهایی نیاز به ۳ تا ۱۲ هفته زمان دارد .
افراد مناسب برای این کار چه کسانی هستند ؟

  1. افرادی که فقط چاقی موضعی دارند وبه طور عمومی چاق نیستند در این صورت لیزر لیپو لیز برای آنها ایده آل وکافی است
  2. افرادی که چاقی منتشر شدید ویکدست دارند این افراد باید از روشهای رژیم درمانی یا جراحیهای محدود کننده دستگاه گوارش استفاده کنند
  3. افرادی که چاقی متوسط تا شدید دارند ولی یک یا دو منطقه از بدنشان عدم تناسب بیشتری دارد .

کرایو لایپولیز:

ازحدود یکسال قبل این تکنولوژی وارد کشورشد. اساس این تکنیک استفاده ازسرما برای خردکردن سلول های چربی است. سرمای زیادی توسط یک پروب به پوست داده می شود. نفوذ سرما به بافت های زیرپوست باعث شکننده شدن چربی شده وسلول ها شروع به ازهم پاشیدن کرده وچربی به جریان لنفاتیک وخون وارد شده وبخش  به عنوان منبع انرژی سوزانده شده وبخشی نیزاز کلیه ها دفع می شود.

طی بررسی های اولیه وپیگیری چندنفراز بیماران خودم که در مراکزدیگراین کارراانجام داده اند ،نتایج رضایت بخشی ندیدم.البته گاهی کاهش بسیارمختصردرسایزمحل تحت درمان دیده می شود که مشخص نیست به علت اثردستگاه بوده یا رژیم غذایی وورزش که ازضروریات کاهش سایز باهمه روش هاست. درواقع هنوز نه به صورت تئوری نه عملی از نتیجه بخشی این دستگاه اطمینان ندارم. هیچ وقت سیستم های دفاعی ونگهدارنده بدن به سرما اجازه نمیدهند که که دمای زیرپوست یا عمق بدن به حدی پایین بیاید که سلولها آسیب ببینند.اگر این اتفاق راحت رخ بدهد،هرتماس طولانی با سرما باعث لاغرشدن شدید می شود.در حالیکه این چنین نیست. اگربه این راحتی باشد برای لاغر شدن چنددقیقه درآب سرد شنا کرده یا درهوای سرد ورزش می کنیم.!!!

افرادی که گزارش داده اند از درد وکبودی وزخم شدید پس از انجماد پوستی پس از درمان با کرایو لایپولیزبسیارشاکی بوده اند که می تواند به کیفیت دستگاه یا نحوه ی استفاده از آن مربوط باشد.

مشکل دیگر این روش هزینه بسیاربالای آن بوده که درحال حاضردرتهران برای هرجلسه درناحیه شکم بین ۷۰۰ هزارتا یک ونیم میلیون تومان خرج دارد.این مبلغ برای ۱۰ تا ۲۰ جلسه استفاده از دستگاههای لاغری مثل R.F یا

CAVITATION کفایت می کند ونتایج این تعداد جلسه چندین برابر درمان با سرما می باشد.علاوه بر کاهش مقدارچربی، استفاده از R.F باعث کاهش شلی وترک های پوستی نیزمی باشد ،درحالیکه سرمادرمانی فاقد این خصوصیات می باشد.

این روش هم اکنون بسیارجوان وبا نتایج ضعیف بوده وتا تکمیل یا حذف راه زیادی در پیش دارد. حتی شرکت های وارد کننده این دستگاه نیزبرای نتیجه بخشی مناسب هیچ گارانتی نداده واعلام نموده اند که بعداز درمان با این روش به جلسات متعدد با R.F و CAVITATION نیازوجود دارد. من توصیه می کنم که عزیزان اگربرای چنین روشی اقدام میکنند حتما گارانتی تضمین تاثیر وبرگشت هزینه رادرموارد عدم اثربخشی از شخص درمانگربگیرند. هرچند می شود حدس زد که چنین گارانتی داده نمی شود.

برخی شنیده ها حاکی از وجوددستگاهی ساخت آمریکا بوده که تائیدیه ی FDA را داراست.هنوز کسی این دستگاه را وارد کشور نکرده ولی وجود تائیدیه ی  FDA  برای هر دستگاه یا روش به معنی اثبات اثر مثبت ووجود عوارض کم وقابل قبول است.پس می شود به نتایج آن دستگاه اعتماد کرد ولی هنوزچشممان به جمالش روشن نشده است!!!

فارادیک:

در این روش با ایجاد الکتریسیته ازروی پوست باعث انقباض های مکرردرماهیچه ها ودرنتیجه مصرف انرژی شده که بخشی ازاین انرژی ازسوختن چربی ها بدست می آید..نکته خوب دراین روش افزایش قدرت،سفتی وبرجستگی در ماهیچه هاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

سوالات شخصی خود را فقط در تلگرام و واتس اپ ارسال نمایید و برای سوالات کلی درمورد مطالب سایت ، در انتهای مطالب از بخش نظرات استفاده نمایید.

مشاوره پزشکی در واتس اپ
کانال تلگرام
مشاوره پزشکی در تلگرام

کاربر گرامی سایت برای انجام مشاوره به نکات زیر توجه فرمایید

ابتدا نوع مشکل و محل آن را همراه با سن خود بفرمایید.
از محل مشکل ،عکس از روبرو و نیمرخ بفرستین. عکس باید بدون لبخند وآرایش و با کیفیت بالا باشد.
ما فقط برای مشکلات زیبایی صورت یا بدن درخدمت شما بوده و برای بیماری های پوست و مو مشاوره و ویزیت نداریم.
در صورتیکه اقدامی توسط پزشک دیگر برای شما انجام شده با خود ایشان مشورت فرمایید.
قبل از مطرح کردن سوالات خود حتما موضوع مورد نظر خود را در سایت مطالعه نمایید . جواب بیشتر سوالات شما از جمله نوع دستگاهها و مواد مصرفی و قیمت ها در سایت وجود دارند .
مشاوره برای عزیزانی است که در تهران زندگی میکنند و شرایط حضور در مطب را دارند .
لطفا مشاوره خود را حداکثر طی یک روز به اتمام برسانید. بعد از آن پیام شما پاک میشود.
درصورت نیاز به مشاوره حضوری با منشی مطب هماهنگ فرمایید.

همه روزه بجز تعطیلات رسمی. صبح ها از 10 تا 14 و عصرها از 16 تا 21

مطالب مرتبط