درباره دکتر رضا عندلیبی

دارنده این سایت دکتر رضا عندلیبی پزشک باسابقه اورژانس بیمارستانهای کشور میباشد که پس از علاقه و ورود به مبحث زیبایی ،سالیان دراز به گذراندن دوره های مختلف  زیبایی و کسب تجربه دراین زمینه مشغول بوده و هم اکنون مدت ۶ سال است که در بخش خصوصی ادامه فعالیت داده وهمه ساله سعی نموده که ضمن بالاتربردن توان کاری و اطلاعات نظری  خود در زمینه زیبایی ، نگاهی به تازه های آن و نیم نگاهی نیز به آینده و حفظ آمادگی لازم برای شروع و ورود به  روشها و تکنیکهای جدید بیندازد.

با ورود روشهای جدید ارتباطات و اطلاع رسانی الکترونیکی ، وی نیز درصدد بهره گیری مناسب از این روشها برآمد.  مدتهاست که دغدغه اصلی وی راه اندازی این وبسایت در زمینه زیبایی بوده به نحوی که از بیانات علمی و تخصصی دوری گزیده و تلاش نماید که با توجه به خواست رایج زیبایی و ابهامات و سوالات اکثر مردم ، یک منبع قابل اعتماد و کاربر دوست تهیه نموده  که ضمن بهره برداری تبلیغاتی برای حرفه خودش، خدمتی را که همگان شایسته آنند، تقدیم نماید.