ریزش موی طرح مردانه :

همانطور که درشکل های زیر میبینید ، ریزش موی مردانه ۷ مرحله دارد.

۱- دراین مرحله خط رویش موها ازقسمت شقیقه هاکمی عقب نشینی میکند.سایرمناطق سر دست نخورده باقی میماند.

۲- دراین مرحله عقب نشینی خط رویش موها درقسمت شقیقه ها بیشتر عقب نشینی میکند.بازهم سایر مناطق دست نخورده هستند.

۳- درمرحله سوم علاوه برپیشروی شقیقه ها ،قسمت وسط مو ها که بالای پیشانی میباشد نیز عقب نشینی میکند.البته دروضعیت بدترکه VERTEX نام دارد، کمی از بخش بالاو پشت سر نیز دچار ریزش و کم موئی میشود.

۴- ناحیه بالاوپشت سر کاملا خالی شده وجلوی سر،بسیار کم مو دیده میشود.

۵- ریزش جلوی مو وبالای سر وسیع تر میشوند.

۶-  ریزش هر ۲ بخش جلو وبالای سر به هم میرسند.درمحل اتصال ۲ ناحیه مقدار کمی مو دیده میشود.

۷- مرحله نهایی ریزش مو که با ازدست رفتن تمام نواحی بالا وجلوی سر همراه میباشد.

 

 

 

به روزآوری: بهمن ۹۰

نظر یا سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، در اولین فرصت به آن پاسخ خواهیم داد .

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

فهرست